Projecte Educatiu

Característiques generals de l’escola

L’escola La Guàrdia és un centre públic adscrit al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. És una escola d’una línia, situada al barri de La Guàrdia de la població de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat).

Originàriament, el centre estava ubicat en unes antigues instal·lacions del Salesians. Posteriorment, es varen iniciar les obres del nou edifici en un magnífic turó del barri de La Guàrdia en el qual avui dia encara podem trobar vestigis d’un bosquet mediterrani al voltant de l’escola. A l’octubre de 1988 s’obriren les portes del nou edifici.

El centre està organitzat en dues etapes educatives: Educació infantil i Educació Primària. Aquesta darrera  està dividida en Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior.

L’escola compta amb un AMPA organitzada, entusiasta i col·laboradora. Es fixa reptes, proposa activitats i col·labora incondicionalment en el bon funcionament del centre.

Plantejament institucional: missió, visió i valors

Els valors

Som una escola pública catalana que ens identifiquem en els valors de respecte a les persones, fomentem l’autonomia personal i la responsabilitat dels nostres alumnes.

L’atenció a la diversitat dels nostres alumnes la contemplem sota criteris d’inclusió, de manera que el nostre centre esdevingui acollidori un marc de convivència per a tota la comunitat educativa. Posem un especial èmfasi en l’ús transversal de les TIC.

Eduquem els nostres alumnes per tal que esdevinguin subjectes participatius i crítics en el sí d’una societat democràtica, equitativa i plural.

La missió

Som una escola que té per objectiu el desenvolupament integral dels nostres alumnes, educant en el respecte, la responsabilitat, la participació i fomentant l’autonomia personal amb la finalitat de formar persones competents i respectuoses amb la diversitat.

Els nostres trets diferencials són la inclusió a l’aula, l’ús intensiu de les TIC, el diàleg i la participació.

Respectem els valors d’integració, igualtat i pluralitat.

La visió

El nostre centre vol ser una escola on es consolidi l’objectiu del desenvolupament integrals dels nostres alumnes, millorant les expectatives acadèmiques, personals i socials.

Ho farem mitjançant el treball cooperatiu i el treball en equip, fent inclusió a les aules i potenciant la competència d’aprendre a aprendre.

Destacant tant per la utilització que es faci de les TIC, com de l’aprofitament que volem fer de l’entorn natural que ens envolta.

Volem que les famílies tinguin un paper actiu en tots els processos educatius dels alumnes i participin en les activitats del centre arribant a ser una escola oberta al barri.

Serem fidels als valors d’integració, igualtat i pluralitat.