Pla lector

El pla lector és una oportunitat  potencial del centre per promoure:

  • L’aprenentatge de la lectura
  • L’aprenentatge a través de la lectura
  • El gust per llegir

L’aprenentatge de la lectura: entesa com una progressió ascendent en l’adquisició de la comprensió lectora, com una ampliació de la capacitat de llegir textos cada cop més complexos, i com una necessitat de superació i d’esforç en la lectura. Suposa, principalment, una lectura intensiva i implica principalment la classe de llengua i literatura.

L’aprenentatge a través de la lectura: entès com la capacitat de cercar, comprendre i assimilar textos amb una finalitat investigadora concreta, com la capacitat de discernir críticament la informació vehiculada per textos de diferents tipus de registres, i com a aprenentatge de la gestió del coneixement. Suposa una lectura extensiva i implica a totes les àrees del currículum.

El gust per llegir: entès com l’adquisició d’un hàbit basat hàbit basat en el gaudir, com a descobriment d’unes il·limitades possibilitats d’oci, i com a expressió i formació del gust personal i del desig lector propi. Suposa la lectura en llibertat i implica, principalment, la dinamització de la biblioteca.