Llibres de Text

Descarregueu-vos el llistat de llibres

EDUCACIÓ INFANTIL 3 ANYS
Ll. MatemàticAprenc amb les xifres 4-5 anys
Quadern 1
Ed. Vicens-Vives
EDUCACIÓ INFANTIL 4 ANYS
Ll. MatemàticAprenc amb les xifres 4-5 anys
Quaderns 2, 3, 4, 5 i 6
Ed. Vicens-Vives
EDUCACIÓ INFANTIL 5 ANYS
Ll. Matemàtic Aprenc amb les xifres 5-6 anys
Quaderns 2, 3, 4, 5 i 6
Ed. Vicens-Vives
PRIMER DE PRIMÀRIA
Ll. catalanaXiu 1 Llibre d'activitats
Xiu 1 Lectures
Ed. Vicens-Vives
Ed. Vicens-Vives
MatemàtiquesXifres 1.1, 1.2, 1.3
Xifres 1 Quaderns d’activitats 1.1, 1.2, 1.3
Ed. Vicens-Vives
Ed. Vicens-Vives
Ll. anglesaSurprise 1 Class BookEd. Oxford
SEGON DE PRIMÀRIA
Ll. catalanaXiu 2 Llibre d'activitats
Xiu 2 Lectures
Ed. Vicens-Vives
Ed. Vicens-Vives
MatemàtiquesXifres 2.1, 2.2, 2.3
Xifres 2 Quaderns d’activitats 2.1, 2.2, 2.3
Ed. Vicens-Vives
Ed. Vicens-Vives
Ll. anglesaSurprise 2 Class BookEd. Oxford
TERCER DE PRIMÀRIA
Ll. catalanaXiu 3
Diccionari de Català
Ed. Vicens-Vives
Ed. Alberti
MatemàtiquesXifres 3
Xifres 3 Quaderns d’activitats
Ed. Vicens-Vives
Ed. Vicens-Vives
Ll. castellanaZum 3
Diccionario L. castellana VOX
Ed. Vicens-Vives
Ll. anglesaSurprise 3 Class Book
Surprise 3 Activity Book
Diccionari ANGLÈS POCKET (Català)
Ed. Oxford
Ed. Oxford
Ed. Oxford
QUART DE PRIMÀRIA
Ll. catalanaXiu 4
Diccionari de català
Ed. Vicens-Vives
MatemàtiquesXifres 4
Xifres 4 Quadern d’activitats
Ed. Vicens-Vives
Ed. Vicens-Vives
Ll. castellanaZum 4
Diccionario L. Castellana VOX
Ed. Vicens-Vives
Ed. Bibliograf
Ll. anglesaSurprise 4 Class Book
Surprise 4 Activity Book
Diccionari ANGLÈS POCKET (Català)
Ed. Oxford
Ed. Oxford
Ed. Oxford
CINQUÈ DE PRIMÀRIA
Ll. catalanaNou Bufi 5
Diccionari de català
Ed. Vicens-Vives
MatemàtiquesMatemàtiques 5
Matemàtiques 5 Quadern d’activitats
Ed. Vicens-Vives
Ed. Vicens-Vives
Ll. castellanaJara 5
Diccionari L. castellana VOX
Ed. Vicens-Vives
Ll. anglesaSurprise 5 Class Book
Surprise 5 Activity Book
Diccionari ANGLÈS POCKET (Català)
Ed. Oxford
Ed. Oxford
Ed. Oxford
E. FísicaE. Física cicle superiorEd. Serbal
SISÈ DE PRIMÀRIA
Ll. catalanaLl. Catalana 6
Diccionari de català
Ed. Ccastellnou
MatemàtiquesMatemàtiques 6
Matemàtiques 6 Quadern d’activitats
Ed. Vicens-Vives
Ed. Vicens-Vives
Ll. castellanaLl. Castellana 6
Diccionari L. Castellana VOX
Ed. Castellnou
Ll. anglesaSurprise 6 Class Book
Surprise 6 Activity Book
Diccionari ANGLÈS POCKET (Català)
Ed. Oxford
Ed. Oxford
Ed. Oxford
E. FísicaE. Física cicle superior (el mateix que 5è)Ed. Serbal

Descarregueu-vos el llistat de llibres