Iniciem el projecte de robòtica

Aquestes darreres setmanes a l’escola hem iniciat un nou projecte: la robòtica a l’escola. Els infants, des de molt petits, estan acostumats a fer ús de la tecnologia que els envolta, a casa, al carrer i també a l’escola, són nens i nenes del segle XXI i s’han de preparar per a ser competents en el món on cada cop més, la tecnologia forma part de la vida domestica, de la indústria, de l’oci, del transport …

Com a professionals de l’ensenyament pensem que l’escola no pot donar l’esquena a aquests avanços i vol formar part de l’aprenentatge que els alumnes facin en aquest camp. La robòtica i la programació de robots creiem que és una eina molt adequada i motivadora pels nens i nenes d’aquesta època.

Els objectius que volem aconseguir són els següents:

-        Aprendre robòtica i aprendre amb la robòtica.

-        Iniciar-se en el coneixement del funcionament dels diferents robots i la programació.

-        Saber treballar en equip, organitzar-se i arribar a acords respectant les aportacions dels companys.

-        Superar reptes posant en pràctica conceptes i habilitats treballades en diferents àrees.

-        Adquirir conceptes tecnològics bàsics.

-        Estimular la capacitat d’imaginar projectes i convertir les idees en accions, aprendre de l’assaig-error.

-        Adquirir coneixement d’un mateix, dels seus valors personals, respectant els altres i fer un ús responsable de la tecnologia.

Per tot això a partir d’ara els robots i la programació formaran una part molt important de la vida de l’escola en la qual vosaltres com a famílies també formeu part d’aquest projecte, aportant coneixements, experiències… Volem ser una escola del futur. Estem en l’etapa inicial però poc a poc anirem aconseguint entre tots els reptes proposats, perquè tots, des de P3 fins a 6è estem immersos en aquest projecte de futur.

Posted in Educació infantil, Educació primària and tagged .