Eleccions al consell escolar

El consell escolar de l’escola és el màxim òrgan de participació i decisió de l’escola en el qual estan representats tots els sectors de la comunitat educativa.

En base a la resolució ENS/2232/2018 d’1 d’octubre que estableix el calendari del procés electoral cal procedir a la renovació parcial dels membres del consell escolar. En el tauler d’anuncis de l’escola trobareu publicat el cens electoral i el calendari del procés electoral. En aquest mateix tauler s’anirà publicant tota la documentació corresponent.

El nombre de membres del sector pares que s’ha de renovar és de 2. Els pares i mares que desitgin presentar la seva candidatura per poder ser elegits membres del consell poden passar per direcció a recollir l’imprès o descarregar-lo des d’aquest enllaç.

El calendari del procés electoral és el següent:

Actuació
Data
Reclamacions al cens electoraldel 6 al 8 de novembre
Presentació de candidaturesfins al 16 de novembre
Publicació de les candidaturesdia 19 de novembre
Sol·licitud per actuar com a revisorfins el dia 19 de novembre
Dia de les votacions29 de novembre a la sala de l'AMPA.
Matí de 9.00h a 9.15h i 12:45h a 13.15h.
Tarda: de 15:00h a 15.15h i de 16.45h a 17.15h.